Är du straight nu?

Jag har många ggr fått frågan hur jag definierar min sexuella läggning nu när jag genomgår en könskorrigering. Idag på jobbet under en bilfärd till Nynäshamn satt jag och en kompis om detta. Därför tänkte jag göra detta till ett nytt inlägg här på bloggen.

Jag vet inte hur jag definierar mig, måste jag ha en stämpel på vad "jag gillar och inte gillar". Queer är ett bra begrepp och är väl närmast de jag känner och upplever om jag måste välja. Men inget jag säger när folk frågar, för jag vet inte riktigt ändå. Folk har så svårt att förstå att jag inte kan definiera mig och mig sexuella läggning. Jag måste alltid förklara mig. Folk godtar inte att jag inte själv vet eller har en "stämpel" på min sexualitet.

Men vårt samhälle är verkligen genomsyrat av heteronormen, tvåsamheten. Är man inte inom detta är man liksom "utanför" samhället.

Är min könsidentitet och sexualitet ihopkopplade? Kan de vara två olika saker? Eller måste jag vara straight bara för att jag är man och gillar kvinnor?

Som sagt jag gillar/äskar/blir kåt på kvinnor har alltid gjort. MEN när jag kommit längre fram med min transition, då jag passerar 100% som man och om jag då lever med en kvinna kommer vi i samhällets ögon se ut som vilket heterosexuellt par som helst. Men jag identifierar mig INTE som straight, inte alls. Jag har föddes i fel kropp, föddes i en kvinnokropp och därför gått igenom ett liv som utåt sätt i samhällets ögon som kvinna (oavsett hur jag själv uppfattat mig). Jag har identifierat min läggning som gay, kvinna som gillar kvinna.

Utifrån detta har jag fått erfarenheter/upplevelser/minnen i livet som "kvinna" och genom detta fått en annan förståelse uppfattning om saker och ting som jag INTE fått om jag föddes som cis-kille. Därför identifierar jag mig som straight. Jag är biologiskt sätt född som kvinna, som korrigerar min kropp till man MEN jag är inte född en biologisk man, därför kan jag inte identifiera mig som straight. Detta är självklart min syn på mig och min sexualitet, hur andra känner och identifiera sig är självklart upp till var och en.

Jag kommer aldrig känna mig hemma eller identifiera mig inom heteronormen. När jag "kom ut" som transsexuell har en ny dörr öppnats, bakom dörren fanns "ny" community där jag kan vara mig själv och där det finns likasinnade. Jag kände mig inte ensam längre. Jag upptäckte även massa människor som kämpar med att hitta sin plats i samhället. Hitta acceptans från samhället att alla inte är bekväma med att leva inom den heteronorm som samhället är uppbyggd på.

Begrepp lista
Cis-person
En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen.

Heteronormen
Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Queer 
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig. Ett ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet, kan beskrivas som ett ifrågasättande av heteronormen.

Queer är i grunden ett begrepp som handlar om att inte ha en exakt definition, det ifrågasätter normen, och normen kommer hela tiden att ändras.Så  begreppet handlar hela tiden om att ifrågasätta normer kring just kön o sexualitet. Det kan vara något som en identifierar sig med, men det kan också vara ett perspektiv. T ex en person inte vill identifiera sig inom termerna hbt, och identifierar sig inte som queer men har ett queer förhållningssätt kring kön o sexualitet vilket innebär att hen inte vill identifiera sig alls.

Könsidentitet
En persons självupplevda kön, det vill säga det kön en person känner dig som. Ingen utom personen själv kan bestämma detta och var och en har rätt att själva avgöra vilken könsidentitet en har.

Sexualitet
Ett begrepp som ofta används för att gruppera människor utifrån vem de har förmågan att bli kära i, attraherade av och/eller bli kåta på.

Transsexuell
En person som upplever sig vara av annat kön än det juridiska kön en tilldelades vid födseln och som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Transsexualism är en medicinsk diagnos som för vissa innebär ett övergångsstadium tills en har korrigerat sin kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transexuella eller före detta transsexuella även efter korrigeringen.